Voorwaarden workshops (consument)

Versie 02 mei 2023
Tea to Love, Schiedam 
 • Telefoonnummer: 06-44262279
 • E-mailadres: info@teatolove.nl
 • KvK-nummer: 73994235
 • Btw-identificatienummer: NL002050144B20
 
1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij als consument (privédeelnemer), met betrekking tot een ‘standaard’ workshop bij Tea to Love sluit.
 2. Inschrijving voor een workshop, houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

2. Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de workshops in de webshop, zijn per persoonsprijzen, vermeld in euro’s, inclusief 21% btw. Voor workshops op locatie, op maat gemaakte workshops of workshops voor grotere groepen (meer dan elf (11) personen), gelden mogelijk aangepaste tarieven en/of komen reiskosten bij. Vóór het sluiten van de overeenkomst, wordt de totaalprijs schriftelijk gecommuniceerd.
 2. Tea to Love houdt zich het recht voor om de prijzen van de workshops te wijzigen.
 3. Indien de prijs van de workshop wijzigt in de periode tussen een aanmelding voor een specifieke workshop en de uitvoering hiervan, zal de workshop nog voor de prijs die gold op de datum van aanmelding (per e-mail of via het contactformulier op de website) worden gegeven.

 

3. Inschrijvingen

 1. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij minimaal 6 deelnemers gaat de workshop door.
 2. Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan per e-mail (info@teatolove.nl) of via het contactformulier op de website.
 3. Na schriftelijke aanmelding ontvang je een e-mail of er nog plek is bij de gewenste workshop en of de workshop al definitief is of niet. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 4. Zodra het aantal deelnemers voldoende is, ontvang je hierover schriftelijk bericht en wordt de factuur verstuurt.
 5. Hebben zich onvoldoende deelnemers ingeschreven, dan ontvang je hier uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk bericht over.
 6. Per workshop, zoals in de webshop omschreven, is er een beperkt aantal plekken beschikbaar. In overleg is het mogelijk om een op maat gemaakte workshop te geven.
 7. Als een workshop is volgeboekt, kan je je (met volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst of je inschrijven voor een andere datum. Mocht er alsnog een plek vrijkomen bij een volgeboekte workshop, of komen er zoveel aanmeldingen binnen, dat een extra workshop ingepland kan worden, dan ontvangen degene op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk bericht hierover.
 8. Door inschrijving verklaar je je akkoord met deze ‘voorwaarden workshops (consument)’.

 

4. Betaling

 1. Voor de betaling van de workshop ontvang je een factuur per e-mail, nadat de workshop voldoende deelnemers heeft en definitief gemaakt is.
 2. De betaling voor de workshop dient minimaal twee (2) weken vooraf aan de workshop op de rekening van Tea to Love te zijn bijgeschreven.
 3. Indien de factuur pas binnen twee (2) weken vooraf aan de workshop door Tea to Love wordt verstuurd, dient deze minimaal acht (8) dagen vooraf aan de workshop op de rekening van Tea to Love te zijn bijgeschreven.
 4. Tea to Love behoudt zich het recht voor deelnemers de toegang tot de workshop te weigeren, indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Eventuele kortingscodes zijn niet inzetbaar voor een workshop, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

5. Afmelden door de deelnemer

 1. Bij annulering binnen acht (8) dagen voor de workshop is het volledige workshopgeld verschuldigd en heeft de workshopdeelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 2. Mocht de workshopdeelnemer niet kunnen komen, dan mag deze zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging van de workshopdeelnemer is overdraagbaar. Wel graag per e-mail (info@teatolove.nl) melding hiervan maken en naam, telefoonnummer en e-mailadres van de vervangende persoon doorgeven.

 

6. Annulering/verplaatsing door Tea to Love

 1. Tea to Love is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daar uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang bericht over per e-mail. Hou hiervoor ook je spambox in de gaten.
 2. Tea to Love is gerechtigd bij ziekte of onvoorziene (ernstige) omstandigheden de aangeboden workshop te annuleren of te verplaatsen. Verplaatsing naar een andere datum, vindt altijd plaats in overleg met de deelnemers. Bij annulering wordt de prijs van de reeds betaalde workshop teruggestort.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. Tea to Love is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop, tenzij Tea to Love opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Tea to Love op enig moment, ondanks het bepaalde in lid 7.1, wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshopkosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 3. De bepalingen zoals benoemd in lid 7.1 en 7.2, gelden als geheel ook voor workshops die op locatie plaatsvinden.

 

8. (Beeld)materiaal en privacy

 1. Al het workshopmateriaal en eventueel aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.
 2. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop is alleen toegestaan in overleg met Tea to Love en met de overige deelnemers.
 3. Alle deelnemers wordt uitdrukkelijk gevraagd of in overleg gemaakt beeldmateriaal voor sociale media gebruikt mag worden, indien dat gewenst is.
 4. Naam en e-mailadres van de deelnemers worden na afloop gebruikt om een review over de workshop te vragen.

 

9. Klachten

 1. Heb je een klacht over een workshop? Bespreek deze ter plekke tijdens de workshop. Je komt voor je plezier naar een workshop, dus ik doe graag mijn uiterste best er voor alle deelnemers een leuke ochtend/middag/avond van te maken.
 2. Mochten er andere klachten zijn dan die ter plekke tijdens de workshop zijn op te lossen, stuur deze dan per e-mail aan info@teatolove.nl.
 3. Op overeenkomsten tussen Tea to Love en de deelnemer, waarop deze voorwaarden voor workshops betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10. Overig

 1. Tea to Love behoudt altijd het recht voor om de workshops inhoudelijk te veranderen.
 2. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, dan heeft Tea to Love het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
 3. Tea to Love behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de locatie te veranderen.
 4. Materialen die ter beschikking staan van de deelnemer blijven te allen tijde eigendom van Tea to Love. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen. Door de deelnemer aangebrachte schade aan materialen en/of bezittingen van Tea to Love of materialen en/of bezittingen van de locatie (wanneer de workshop op locatie plaatsvindt), zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

 

Noot: voor op maat gemaakte workshops en/of workshops voor bedrijven gelden aangepaste voorwaarden.